Xử lý nghiêm việc Công ty CP tập đoàn Hanaka đổ chất thải ra môi trường | công ty xử lý rác thảiLiên quan đến tình trạng người dân phát hiện Công ty Cổ phần tập đoàn Hanaka, Thị xã Từ Sơn đã đào hố để đổ chất thải tại khu vực xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm, bảo vệ quyền lợi cho người dân., công ty xử lý rác thải.

Xem thêm các bài viết về Môi Trường:https://12m-15m.org/category/moi-truong

Leave a Reply