Vẽ lại Logo Ngân hàng MB mới 2019 | thẻ ngân hàng techcombankVẽ lại Logo Ngân hàng MB mới 2019.
Nghịch vẽ lại Logo mới của Ngân hàng MB, Anh chị em cần File gốc cứ inbon Email nhé.!
Đọc thêm về sự thay đổi logo MB mới tại Next Branding:
—————
www.nextbranding.vn
#Vẽ_lại_logoMB, #LogoMBbank, thẻ ngân hàng techcombank.

Xem thêm các bài viết về Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm:https://12m-15m.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

2 Comments

  1. Next Channel
  2. Branding Tang Hai

Leave a Reply