Tin Học Căn Bản | #09 Hướng dẫn cài đặt phần mềm gõ tiếng việt trên Windows 7 | phần mềm tin họcHướng dẫn cài đặt phần mềm gõ tiếng việt trên Windows 7.
Hướng dẫn cài đặt unikey trên Windows.
Hướng dẫn Backup & Restore trên Windows 7.
Hướng dẫn sử dụng các công cụ trên Windows 7.
Hướng dẫn sử dụng các công cụ mặc định của Windows 7.
Hướng dẫn đổi tên máy tính & tắt chế độ update trên Windows 7.
Hướng dẫn đổi tên máy tính trên windows.
Hướng dẫn tắt chế độ update trên windows 7.
Hướng dẫn nén và giải nén tập tin trong Windows 7.
Hướng dẫn sử dụng phần mềm winrar để nén và giải nén tập tin.
Hướng dẫn đặt mật khẩu cho file nén.
Khóa học đào tạo tin học căn bản miễn phí.
Giới thiệu tổng quan hệ điều hành Windows 7.
Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Windows 7.
Hướng dẫn cơ bản sử dụng windows 7.
Hướng dẫn sử dụng windows 7 & các dứng dụng.
Hướng dẫn học tin học căn bản.
Hướng dẫn tin học văn phòng.
Tin học lập trình cao cấp.
Hướng dẫn học tin học lập trình từ A-Z.

—–
Thông tin khóa học:

Bài 01: Giới thiệu tổng quan về hệ điều hành Windows 7

Bài 02: Cách copy, ẩn hiện nội dung tập tin & thư mục trong Windows 7

Bài 03: Hướng dẫn nén và giải nén tập tin trong Windows 7

Bài 04: Cài đặt ngôn ngữ tiếng việt cho Windows 7

Bài 05: Hướng dẫn thêm mới & xóa tài khoản đăng nhập trên Windows 7

Bài 06: Hướng dẫn đổi tên máy tính & tắt chế độ update trên Windows 7

Bài 07: Hướng dẫn sử dụng các công cụ trên Windows 7

Bài 08: Hướng dẫn Backup & Restore trên Windows 7

Bài 09: Hướng dẫn cài đặt phần mềm gõ tiếng việt trên Windows 7

Bài 10: Hướng dẫn gỡ bỏ/uninstall phần mềm trên Windows 7

#TinHocCanBan #HocTinHocCanBanMienPhi #TinCanBan #TinHocMienPhi #TinHocFree #windows #LearningProgrammingTutorial #DaoTaoTinHocCoBan #TinHocCoBanCucTot #DaoTaoNhanhTinHocCoBan #ChienVH, phần mềm tin học.

Xem thêm các bài viết về Công Nghệhttps://12m-15m.org/category/cong-nghe

Leave a Reply