Tin học 10 – Bài 8- Tin học và xã hội | ứng dụng của tin học trong đời sống xã hộiỨng dụng của tin học ngày càng phát triển. Ứng dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống, ứng dụng của tin học trong đời sống xã hội.

Xem thêm các bài viết về Công Nghệhttps://12m-15m.org/category/cong-nghe

One Response

  1. Huỳnh Qúy Tuyển

Leave a Reply