Tin bãi số 6 mới nhất | Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất | dự báo thời tiết ngày 7/11/2019Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết sớm tư nhật an TV
Bản tin cập nhật Những diễn biến mới nhất với ông thức trên khu vực biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão cơn bão số sáu
Trên đây là những cập nhật hiện tại những diễn biến tiếp theo nhật an TV sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến các bạn trong các bản tin tiếp theo

Xem thêm các bài viết về Thông Tin và Truyền Thông:https://12m-15m.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

13 Comments

 1. Tuan Nguyen
 2. Yngal Ayun
 3. Thợ săn miền 92
 4. phat nguyen
 5. Tuan Nguyen BS
 6. trần văn tâm trần
 7. Ngọc Anh
 8. Hai Tran van
 9. Thằng Phạm
 10. Hiền Dương
 11. Mạnh Huỳnh Văn
 12. Cao Nhân Tụ
 13. vunubili vunubili

Leave a Reply