Thăm quan Nhà Máy Nhiệt Điện Ô Môn 1. 13 tháng 11, 2019 | lò hơi nhà máy nhiệt điệnThăm quan Nhà Máy Nhiệt Điện Ô Môn 1, lò hơi nhà máy nhiệt điện.

Xem thêm các bài viết về Công Nghiệphttps://12m-15m.org/category/cong-nghiep

Leave a Reply