RFI Tiếng Việt : Phát thanh ngày 02/11/2019Chương trình RFI Tiếng Việt phát sóng hàng ngày từ Paris 15h đến 16 giờ, giờ Paris (GMT+2). Để theo dõi thông tin, thời sự liên tục, mời quý vị truy cập vào hoặc www.facebook.com/RFIvi/. Kênh YouTube của RFI Tiếng Việt cũng thường xuyên đăng tải các vidéo có phụ đề tiếng Việt về thời sự tư liệu văn hóa lịch sử trên khắp thế giới… MỜI QUÝ VỊ ĐĂNG KÝ VÀ ĐẾN VỚI CÁC KÊNH THÔNG TIN CỦA RFI TIẾNG VIỆT.

Xem thêm các bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ
https://12m-15m.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

10 Comments

  1. Thanh Liem Nguyen
  2. Hậu Trầm Văn
  3. Dương Nguyễn Hữu
  4. Nguyễn Đại Phúc
  5. Nguyet Do
  6. GT040410GT FKS
  7. GT040410GT FKS
  8. Tuyết Nhung Nguyễn thị
  9. Phong Nguyễn
  10. Ba Le van

Leave a Reply