NPH2019_643: Họp báo về kết quả thu thập chữ ký bãi nhiệmCùng phê bình nhận định của KBCHN
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh

Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Xem thêm các bài viết về Thông Tin và Truyền Thông:https://12m-15m.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

2 Comments

  1. KBCHN Nguyễn Phương Hùng
  2. an phung

Leave a Reply