LIVE: Họp báo bãi nhiệm thị trưởng và các dân cử gốc Việt TP WestminsterLIVE: Họp báo bãi nhiệm thị trưởng và các dân cử gốc Việt TP Westminster

Xem thêm các bài viết về Thông Tin và Truyền Thông:https://12m-15m.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

38 Comments

 1. Hau Pham
 2. Hau Pham
 3. Việt Sơn Bùi
 4. Truong Phamvan
 5. Van Cong Nguyen
 6. Van Cong Nguyen
 7. Phuong Trinh
 8. Phuong Trinh
 9. ChiefAccountant- DaiVietautomobile
 10. Anh My Th.
 11. hong vu huy
 12. VINH TAT
 13. VINH TAT
 14. VINH TAT
 15. tabathu bathu
 16. Danny Le
 17. GLOBAL
 18. GLOBAL
 19. Phòng Quốc
 20. Đặng Hiếu
 21. Tuan Huynh
 22. Chau Tue Carey
 23. tam to thanh
 24. Harry Nguyen
 25. Tommy Lee Thai
 26. Tommy Lee Thai
 27. Tommy Lee Thai
 28. Tommy Lee Thai
 29. quocthe nguyen
 30. Hope Nguyen
 31. Hope Nguyen
 32. Hope Nguyen
 33. Hope Nguyen
 34. hinh kieu
 35. Long Nguyen
 36. Hung Le
 37. Việt Văn
 38. hai che

Leave a Reply