Liên hoan báo cáo viên toàn quốc 2019-Trần Hoàng Nguyên Vũ- Tỉnh đoàn Ninh ThuậnSố báo danh: BCV055.
Đơn vị: Tỉnh đoàn Ninh Thuận.
Thí sinh: Trần Hoàng Nguyên Vũ.
Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên Công An Tỉnh.
Đề tài: Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa đối với Thanh niên hiện nay.

Xem thêm các bài viết về Thông Tin và Truyền Thông:https://12m-15m.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Reply