Lễ mừng NMTĐ Sông Tranh 2 đạt mốc 5 tỷ kWh điện | nhà máy thủy điện sông tranh 2Sau gần 5 năm khởi công và hơn 9 năm đi vào vận hành khai thác Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 thuộc hệ thống Sông Vu Gia- Thu Bồn đã đạt sản lượng 5 tỷ kWh điện, đánh dấu mốc quan trọng trong xây dựng và phát triển của Công ty Thủy điện Sông Tranh, thành viên Tổng Công ty Phát điện 1. Càng có ý nghĩa hơn khi năm nay Tập đoàn Điện Lực Việt Nam kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện lực 21/12, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng., nhà máy thủy điện sông tranh 2.

Xem thêm các bài viết về Công Nghiệphttps://12m-15m.org/category/cong-nghiep

Leave a Reply