Kỷ niệm 15 năm thành lập CLB thể dục dưỡng sinh thôn Tam Tảo 2004 – 2019 | bài tập thể dục dưỡng sinhChương trình kỷ niệm Kỷ niệm 15 năm thành lập CLB thể dục dưỡng sinh thôn Tam Tảo do các cụ trình bày. Chương trình gồm 2 phần: phần tập thể dục dưỡng sinh và văn nghệ. Chúc các cụ luôn dồi dào sức khỏe, sống vui, sống thọ cùng con cháu!
1. Phần tập thể dục dưỡng sinh
– Bài tập thể dục dưỡng sinh 0:0 – 5:25
– Bài tập Bác đang cùng chúng cháu hành quân 5:26 – 9:00
– Bài tập Khỏe vì Nước 9:01 – 13:10
– Bài tập Tiến về Hà Nội 13:11 – 16:40
– Bài tập Tiếng đàn Ta Lư 16:41 – 19:47
– Bài tập Người đến từ Triều Châu 19:48 – 22:46
– Bài tập Chào em cô gái Lam Hồng 22:47 – 27:29
2. Phần văn nghệ
– Hát mừng 15 năm thành lập CLB 27:30 – 30:26
– Múa Người đến từ Triều Châu 30:27 – 33:21
– Múa Điệu xòe thương nhau 33:22 – 36:14
– Múa Biển tình 36:15 – 40:14, bài tập thể dục dưỡng sinh.

Xem thêm các bài viết về Giáo Dụchttps://12m-15m.org/category/giao-duc

Leave a Reply