Khả Như thừa nhận từng "sửa mũi" ủng hộ làm đẹp nếu có lý do chính đáng – 9 người 10 ý
M&T PICTURES
Youtube:
Website:
Fanpage:
Ad: 222 Pasteur, P.6, Q.3 TP. Hồ Chí Minh

Xem thêm các bài viết về Khỏe Đẹphttps://12m-15m.org/category/khoe-dep

7 Comments

  1. annie Đặng
  2. Crish Chen
  3. Lai Nguyen
  4. như mama
  5. Ella Trang
  6. Hân Lê
  7. Bé Bắp

Leave a Reply