Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4 🗃️ Bài 4: Các thao tác với tệp 🗃️ Chủ đề 1: Khám phá máy tính | phần mềm logo tin học lớp 4💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4
🗃️ Chủ đề 1: Khám phá máy tính
🗃️ Bài 4: Các thao tác với tệp
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Thực hiện được các thao tác sao chép, đổi tên, xóa tệp.
⏩ Facebook:
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033, phần mềm logo tin học lớp 4.

Xem thêm các bài viết về Công Nghệhttps://12m-15m.org/category/cong-nghe

One Response

  1. mạnh phan

Leave a Reply