Gương phát triển chăn nuôi tại thôn Cui xã Đồng Lương. | chăn nuôi lợn nái sinh sảnTrong khi không ít hộ nông dân bỏ chuồng vì sợ dịch bệnh, nhất là trong thời điểm dịch tả lợn Châu phi bùng phát, giá bán lợn bấp bênh, giá thức ăn cho lợn tăng cao thì gia đình chị Ngô Thị Hiền thôn Cui xã Đồng Lương vẫn kiên trì, theo đuổi chăn nuôi lợn nái, lợn thịt để phát triển kinh tế gia đình. Mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản, kết hợp với gia cầm của gia đình chị Hiền đang cho thu nhập khá tại địa phương.Trong khi không ít hộ nông dân bỏ chuồng vì sợ dịch bệnh, nhất là trong thời điểm dịch tả lợn Châu phi bùng phát, giá bán lợn bấp bênh, giá thức ăn cho lợn tăng cao thì gia đình chị Ngô Thị Hiền thôn Cui xã Đồng Lương vẫn kiên trì, theo đuổi chăn nuôi lợn nái, lợn thịt để phát triển kinh tế gia đình. Mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản, kết hợp với gia cầm của gia đình chị Hiền đang cho thu nhập khá tại địa phương., chăn nuôi lợn nái sinh sản.

Xem thêm các bài viết về Nông nghiệp:https://12m-15m.org/category/nong-nghiep

Leave a Reply