Giải đề thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản – Word – Đề 03 | tin học ứng dụng cơ bản– Giải đề thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản trong Microsoft Word 2010 phục vụ thi lấy Chứng chỉ Tin học “Ứng dụng Công nghệ thông tin”
– Chứng chỉ ứng dụng CNTT (theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của liên Bộ GD&ĐT, TT&TT).
– Các nội dung:
a. Định dạng trang văn bản
b. Tạo ký tự to đầu dòng
c. Tạo WordArt cho tiêu đề đoạn văn bản.
d. Số thứ tự (STT) định dạng kiểu số tự động, tin học ứng dụng cơ bản.

Xem thêm các bài viết về Công Nghệhttps://12m-15m.org/category/cong-nghe

Leave a Reply