Giải đề thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản – Word – Đề 02 | tin học ứng dụng cơ bản– Giải đề thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản trong Microsoft Word 2010 phục vụ thi lấy Chứng chỉ Tin học “Ứng dụng Công nghệ thông tin”
– Chứng chỉ ứng dụng CNTT (theo Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT của liên Bộ GD&ĐT, TT&TT).
– Các nội dung:
+ Gieo Tab Word 2010
+ Tạo bảng Word 2010
+ Chèn đối tượng Word 2010, tin học ứng dụng cơ bản.

Xem thêm các bài viết về Công Nghệhttps://12m-15m.org/category/cong-nghe

Leave a Reply