[ENG/VIET SUB] 페이커 이상혁이 중국으로 떠나지 않은 이유/Faker: The Greatest All The Time“좋은 플레이어, 좋은 선수로 기억되고 싶어요”

Xem thêm các bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ
https://12m-15m.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

49 Comments

 1. 『 』
 2. 최득균
 3. 앙키몽
 4. 애나다이
 5. 푸린짱
 6. 이지연
 7. 침착맨킹받네
 8. 7심플한게최고야
 9. ᄆᄆ ᄆᄆ
 10. 세니
 11. 김지훈
 12. 블루
 13. ᅳᅳ
 14. 쪼미쪼미
 15. 황동현
 16. Carlo Agapito
 17. Asalraalaikum
 18. 망재헌
 19. Jon Snow
 20. Chomusuke
 21. 익명
 22. 로그브이
 23. Louie Jay Senador
 24. Ice Pia
 25. Mario P
 26. Viper
 27. 원채
 28. 김대박
 29. Slain By Tzuyu
 30. 프로페셔널
 31. 박세원
 32. 채영
 33. 팝콘
 34. 황선홍
 35. 이랑모랑
 36. 지랄하면나선환 날리는 개
 37. 김경환
 38. 애찔선바
 39. 고경민
 40. 성민
 41. 전땅크
 42. shiwon herro
 43. 아인트라흐트 프랑크푸르트
 44. 박준혁
 45. paolo de vera
 46. Achraf dante
 47. 최영준
 48. 고원기
 49. Constantine

Leave a Reply