Công ty CP Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin (AIT CORP) | ngành tin học ứng dụngCông ty CP Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin (AIT CORP) – Advanced Information Technologies Corporation. Sứ mệnh của AIT là trở thành công ty …, ngành tin học ứng dụng.

Xem thêm các bài viết về Công Nghệhttps://12m-15m.org/category/cong-nghe

Leave a Reply