Bệnh nhân thường ăn bò tái, khoa nội soi BV Chợ Rẫy gắp được con sán dây bò chiều dài hơn 1m | bệnh sán dây lợnBệnh_nhân_thường_ăn_bò_tái, #khoa_nội_soi_BV_Chợ_Rẫy_gắp _được_con_sán_dây_bò_chiều_dài_hơn_1m Ăn uống thiếu vệ sinh và thức ăn chưa …, bệnh sán dây lợn.

Xem thêm các bài viết về Nông nghiệp:https://12m-15m.org/category/nong-nghiep

Leave a Reply