6 ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT ĐỂ MUA ĐẤT NỀN DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN- HỒ CHIÊU NHA | mua đất nền dự án6 Điều kiện ký hợp đồng mua bán đất nền dự án

Để đạt đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán, người mua cần lưu ý thêm các vấn đề đi kèm sau khi xem xét, kiểm tra hồ sơ pháp lý đất nền dự án:

1. Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho đầu tư

2. Bản quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt

3. Chủ đầu tư đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật giao thông

4. Chủ đầu tư đã nộp đủ tiền thuế sử dụng đất

5. Ý kiến chấp thuận của Sở Xây dựng bằng văn bản

6. Sở Xây dựng xem xét thửa đất chuẩn bị giao dịch có đang trong tình trạng thế chấp tại tổ chức tín dụng hợp pháp hay không (nếu có thế chấp, chủ đầu tư phải có văn bản cam kết giải chấp trước khi ký hợp đồng mua bán).

Kiểm tra kỹ tình trạng cấp phép của văn bản trước khi ký hợp đồng mua bán đất nền dự án.

#hochieunha
#tuduydotpha
#nguoitrethanhdat
#batdongsan
#dautubatdongsan
#moigioibatdongsan, mua đất nền dự án.

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sảnhttps://12m-15m.org/category/bat-dong-san

One Response

  1. Hồ Chiêu Nha

Leave a Reply