14 Bài Tập Bụng 6 Múi Hiệu Quả Cho Dân Thể Hình | bài tập thể dục bụng14 Bài Tập Bụng 6 Múi Hiệu Quả Cho Dân Thể Hình

EXERCISE 1: Dumbbell side bend – 4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 2: Seated Barbell Twist – 4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 3: Weighted Oblique Extensions – 3-4 SETS x 8-12 REPS
EXERCISE 4: Hanging Knee Raise – 3-4 SETS x 5-10 REPS
EXERCISE 5: Hanging Leg Raises – 3-4 SETS x 5-10 REPS
EXERCISE 6: Kneeling cable crunch – 3-4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 7: Flutter Kicks – 4 SETS x 15-20 REPS
EXERCISE 8: Decline Sit-Up – 3-4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 9: Wheel rollout – 3-4 SETS x 8-12 REPS
EXERCISE 10: Incline straight leg and hip raise – 3-4 SETS x 8-12 REPS
EXERCISE 11: Stability ball jackknife – 4 SETS x 10-12 REPS
EXERCISE 12: Roman Chair Leg Raise – 4 SETS x 12-15 REPS
EXERCISE 13: V-up – 4 SETS x 12-15 REPS
EXERCISE 14: Machine leg raise crunch – 3-4 SETS x 8-12 REPS
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Đăng ký và ấn nút chuông:
Thank you for your help!

✔️ Fanpage:
✔️ Instagram:
✔️ Twitter:
✔️ Google+:
✔️ Website:
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⚡ Edit by Dân Thể Hình
© Copyright by Dân Thể Hình ☞ Do not Reup
👉Contact: danthehinh@gmail.com
#abs #sixpack #danthehinhtv
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Model: @moji_kf_official @jetmirgoqi @dominicolai
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎧 Track: Different Heaven – Safe And Sound [NCS Release]
[NCS][Different Heaven]• , bài tập thể dục bụng.

Xem thêm các bài viết về Giáo Dụchttps://12m-15m.org/category/giao-duc

30 Comments

 1. Dân Thể Hình
 2. Dinh Hoang
 3. Gerardo Arturo Actuando
 4. johan
 5. IAmTheWordLoveItself
 6. jacklly
 7. Anthony J kamei
 8. د نهلة السيد سلامة
 9. harker roland
 10. Drake Aamold
 11. ketan solanki
 12. Nadeem Khan
 13. keep it real p
 14. Sushil Maddy
 15. عبدالرحيم عبدالرحيم
 16. Bhausaheb Khule
 17. bullet raja
 18. Viru Rajput
 19. Germano O ANGOLANO
 20. Joe Katchmar
 21. Rakesh Tanwar
 22. Jyotish Kumar
 23. Mukesh kumar
 24. MR RAFI
 25. Fitness Lover
 26. Gb Ft
 27. raja raja
 28. saiful islam
 29. Saad Farooqi 922
 30. itsMido2

Leave a Reply