❌❌𝑳𝑶̛̀𝑰 𝑪𝑨̉𝑵𝑯 𝑩𝑨́𝑶 ❌❌ 𝕯𝖎̣ 𝖚̛́𝖓𝖌, 𝖓𝖌𝖔̣̂ đ𝖔̣̂𝖈 𝖒𝖆́𝖚 𝖛𝖎̀ 𝖒𝖆̣̆𝖙 𝖓

Xem thêm các bài viết về Thông Tin và Truyền Thông:https://12m-15m.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Reply