✅ "Con Nhà Người Ta" và sự kỳ vọng của các bậc cha mẹ (Áp Lực hay Động Lực) | Trần Việt Quân | những ứng dụng của tin học trong cuộc sống“Thứ hoàn hảo nhất của tạo hóa là “Con nhà người ta”” – Nếu bạn đang trong phòng thi THPT quốc gia mà gặp được đề thi này thì chắc hẳn sẽ nhiều…, những ứng dụng của tin học trong cuộc sống.

Xem thêm các bài viết về Công Nghệhttps://12m-15m.org/category/cong-nghe

Leave a Reply